Spring naar content

Verkiezingen gemeenteraad

Eenmaal in de 4 jaar vinden er in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn gepland plaats op woensdag 16 maart 2022. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren landelijk op 21 maart 2018. Aan deze verkiezingen namen 335 gemeenten deel. Door de herindeling vonden in gemeente Hoeksche Waard op 21 november 2018 de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Gemeenteraad in vogelvlucht

Per 1 januari 2020 telde Nederland 355 gemeenten. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) tellen 45 raadsleden, de kleinste 9 raadsleden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden is altijd oneven.

Het college van burgemeester en wethouders (b en w) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van b en w. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft. De burgemeester en wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad en hebben dus geen stemrecht. ZIj zijn wel bij de vergaderingen aanwezig om toelichtingen te geven op raadsvoorstellen en te antwoorden op vragen van raadsleden.

Meer informatie: www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden.