Dorpsgericht werken

Samen met haar inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties werkt gemeente Hoeksche Waard aan de vitaliteit van het gebied. Een gemeente waar iedereen meedoet en tot zijn recht komt. Een vitale Hoeksche Waard waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Samenwerking staat centraal

Om dat voor elkaar te krijgen én te behouden, wordt er dorpsgericht gewerkt. Hierbij staat de samenwerking tussen alle partijen centraal. Aan de ene kant betekenen wij graag iets voor de ideeën die er ontstaan in de samenleving. Aan de andere kant vinden wij het belangrijk dat alle belanghebbenden nauw betrokken zijn bij het beleid en de projecten die worden opgestart. De rol die de gemeente speelt – denk bijvoorbeeld aan ondersteunen, meedenken of partijen bij elkaar brengen – is afhankelijk van de behoefte die er is vanuit de samenleving.

Door dorpsgericht te werken wordt de sociale betrokkenheid tussen alle partijen gestimuleerd.

Wij staan voor u klaar  

Om zo goed mogelijk dorpsgericht te werken, kan iedereen met vragen en ideeën over zijn of haar leefomgeving terecht bij de regisseurs dorpsgericht werken. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met het:

  • zorgen dat  de juiste personen met elkaar in contact komen;
  • bevorderen van de samenwerking tussen verschillende partijen;
  • delen van kennis of ervaring;
  • adviseren over aanpak;

Contact

U kunt de regisseurs telefonisch bereiken via 14 0186 / 088 – 647 36 47. Stuurt u liever een e-mail? Ook dat is mogelijk. Mail dan naar dorpsgerichtwerken@gemeentehw.nl