Spring naar content

Ombudscommissie

Bent u niet tevreden over uw contacten met gemeente Hoeksche Waard of de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardepalingen (SVHW)? Dan kunt u hierover in eerste instantie een klacht indienen bij de betreffende organisatie. Mocht u na behandeling van uw klacht nog niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie Hoeksche Waard.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt alleen een klacht indienen bij de Ombudscommissie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • uw klacht gaat over een gemeente of gemeenschappelijke regeling die is aangesloten bij de OHW, zoals hiervoor is vermeld;
  • uw klacht gaat over gedragingen van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente of GR;
  • u heeft al een klacht ingediend bij de gemeente of GR en deze klacht is afgehandeld;
  • uw gemeente of GR heeft de klacht niet langer dan één jaar geleden afgehandeld;
  • uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels of over (gemeentelijk) beleid;
  • uw klacht gaat niet over een uitspraak van een rechter;
  • uw klacht gaat niet over de inhoud van een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt indienen bij de gemeente of de rechter.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Ombudscommissie. Hier vindt u onder andere de contactgegevens, veelgestelde vragen en meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de commissie.