Pagina opties

Groter
RSS

Strijen - toekomstige versterking van de boezemkade De Keen nabij gemaal Overwater

Vanaf 26 september 2019 start het waterschap Hollandse Delta met het project van de versterking van de boezemkade. Allereerst doet het waterschap verkennend onderzoek om te bepalen of en zo ja waar welke versterkingen nodig zijn.

Het kan daarom voorkomen dat u in de komende maanden werknemers in opdracht van het waterschap op particuliere grond ziet lopen. Overigens kan het nog enige tijd duren voordat gestart wordt met eventuele werkzaamheden.