Pagina opties

Groter
RSS

Oud-Beijerland - Poortwijk III

De woningen van  Volker Wessels aan de Vleugel tegenover de nieuwe kerk in Poortwijk III, zijn gereed. De aanleg van de aansluitingen op de kabels en leidingen is helaas vertraagd. Ook moet de gemeente de woningen nog aansluiten op de riolering. Voor deze zaken is het nodig de Vleugel tijdens werktijden af te sluiten. De bewoners krijgen voor de start van de uitvoering een brief van de aannemer. Hierin staat vermeld welk deel van de straat wordt afgesloten en hoe lang de afsluiting zal duren. Ook zijn daarin de contactgegevens van de aannemer opgenomen.

Viool oostzijde Poortwijk III

De gemeente verwacht begin 2020 te starten met de definitieve inrichting van het restant van de Viool (oostzijde Poortwijk). De aanbesteding van dit werk loopt momenteel.

Zodra de startdatum van het werk bekend is, worden de bewoners schriftelijk geïnformeerd.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Björn van den Aardweg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 647 15 12 en per e-mail via bjorn.vandenaardweg@gemeentehw.nl.