Terug naar het overzicht

Veelgestelde vragen sluiting scholen en kinderopvang

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Update 31 maart: verlenging maatregelen t/m 28 april

Vandaag heeft het kabinet besloten om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met dinsdag 28 april 2020.

——————————————-

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderopvang sluiten tot en met 6 april. Er blijft opvang beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Vragen en antwoorden voor ouders:

Op de website van de Rijksoverheid staat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden voor ouders: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Hier vindt u antwoorden op vragen als:

  • Wanneer mag ik mijn kind naar de noodopvang brengen?
  • Mag mijn kind naar de gastouder?
  • Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
  • Moet ik mijn factuur / eigen bijdragen blijven betalen?
  • Mag mijn kind naar de noodopvang brengen als het verkouden is?

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt dus kijk regelmatig voor de meest actuele versie.

Vragen en antwoorden voor professionals:

Ook voor professionals is informatie van het Rijk beschikbaar, via: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/18/vragen–antwoorden-advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang.

Aanvullende vragen en antwoorden gemeente Hoeksche Waard:

Werkzaam in een cruciaal beroep maar geen opvang?

Werkt u (één of beiden)in een van de cruciale beroepsgroepen, heeft u nog geen reguliere opvang maar wordt dit in de komende weken wél noodzakelijk om uw werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren? Bijvoorbeeld omdat u meer uren moet gaan werken in de zorg of omdat uw informele opvang uitvalt en u de opvang niet zelf kunt organiseren? Dan is er voor u noodopvang beschikbaar, zonder kosten.

  • Kinderen van 0-4 jaar kunt u aanmelden bij een aanbieder voor dagopvang.
  • Schoolgaande kinderen kunt u aanmelden via de school van uw kind.

Informatiebrief (nood)kinderopvang en poster noodopvang

Op 19 maart is een informatiebrief over noodopvang verstuurd aan de ouders van kinderen die gebruikmaken van kinderopvang (primair en voortgezet onderwijs) in de Hoeksche Waard. Verder staat alle informatie nog eens duidelijk weergegeven op de poster Noodopvang van kinderen voor ouders in cruciale beroepen van de Rijksoverheid.

Heeft u hierover nog vragen?

 Neem dan contact op met het team Opvoeden & Opgroeien van gemeente Hoeksche Waard via e-mail: teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl.

Kan ik gebruik maken van oppas door bijvoorbeeld studenten of scholieren?

Kinderdagverblijven, bso’s en gastouders zijn erkende vormen van kinderopvang waar gecontroleerd wordt op de veiligheid en pedagogische kwaliteit. Het is niet wenselijk deze opvang bij sluiting te vervangen voor niet-erkende opvangvormen.

Doel van de sluiting van kindercentra is voorkoming van verspreiding van het virus door contacten te beperken. Het is dus ook niet wenselijk nieuwe contactmomenten te creëren.

Ik heb een sociaal medische indicatie (smi) voor kinderopvang, kunnen mijn kinderen in de noodopvang terecht?

In bepaalde gevallen is de noodopvang ook toegankelijk voor kinderen van ouders met een sociaal-medische indicatie. Ook hier geldt: als er een eigen oplossing voorhanden is, is het verzoek aan ouders hier gebruik van te maken. Alle inwoners aan wie een sociaal medische indicatie voor kinderopvang  is afgegeven door de gemeente, zijn inmiddels telefonisch benaderd.

Bij vragen, neem dan contact op met het team Opvoeden & Opgroeien van gemeente Hoeksche Waard via e-mail: teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl.

Mijn kind heeft recht op leerlingenvervoer. Gaat dit door?

Door de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer in beginsel komen te vervallen. Als u werkt in een cruciale beroepsgroep, komt uw kind in aanmerking voor opvang en blijft het leerlingenvervoer gehandhaafd. In dit geval vragen wij u om contact op te nemen met het team Opvoeden & Opgroeien van de gemeente Hoeksche Waard via e-mail teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u na het bovenstaande nog vragen, neemt u dan contact op met het team Opvoeden & Opgroeien van gemeente Hoeksche Waard via email teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente: 14 0186 of 088 – 647 36 47.

Vanwege problemen met het telefonisch doorverbinden naar medewerkers die thuiswerken, zal een terugbelverzoek worden gemaakt en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.