Terug naar het overzicht

Toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad Hoeksche Waard bespreekt vanavond 3 december 2020 of hij wensen of bedenkingen heeft bij het regionale toepassingskader bij de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Deze Tijdelijke wet vervangt de regionale noodverordeningen die tot 1 december bepaalden welke maatregelen ingezet werden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De vergadering begint om 19.30 uur en is hier live te volgen.

In het regionale toepassingskader wordt balans gezocht tussen de voor de crisisbestrijding noodzakelijke regionale afstemming en de inzet van bevoegdheden binnen de reguliere lokale politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Omdat de pandemie lang duurt en de overheid niet graag voor langere tijd noodverordeningen inzet, is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 opgesteld. Met deze Tijdelijke wet kan de burgemeester bepaalde nationale coronamaatregelen op maat lokaal inzetten. Bijvoorbeeld het aantal personen in drukke gebieden regelen. In de tijdelijke wet staat ook dat de burgemeester verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over de inzet van zijn bevoegdheden.  

Op 10 december wil de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraden bespreken. Daarom is de agendacommissie van de gemeenteraad akkoord gegaan met het toevoegen van dit onderwerp op de agenda van de oordeelsvormende vergadering op 3 december. De stukken zijn hier te vinden.