Terug naar het overzicht

Samen buiten sporten; regels vanaf woensdag 3 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Mensen tot en met 26 jaar mogen sinds 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.  Voor het buitensporten bij sportscholen geldt dat op 1,5 meter afstand meerdere tweetallen en een instructeur mogen sporten op het eigen (buiten) terrein bij de binnensportaccommodatie. Hier is geen leeftijdsgrens aan gekoppeld. 

Omdat het buitensporten bij sportscholen vragen oproept, heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid op 1 maart ons hierover geadviseerd en hebben wij het volgende besloten:

  • Op 1,5 meter afstand mogen meerdere tweetallen en een instructeur sporten op het eigen (buiten) terrein bij de binnensportaccommodatie. De tweetallen zijn goed herkenbaar, bijvoorbeeld door gebruik van hesjes of omdat het veld duidelijk is afgebakend, zoals op de tennisbaan. Ook een tweetal dient de 1,5 meter regel aan te houden;
  • Groepslessen blijven verboden;
  • De instructeur mag ‘hoppen’ tussen de verschillende groepjes. De tweetallen trainen apart van elkaar en voeren dus niet dezelfde uit (anders spreken we van een groepsles);
  • Dit mag eventueel onder een tent. De tent moet aan 3 zijden geopend zijn. Deze tent moet elke dag worden afgebroken. Er is 1 tent per binnensportaccommodatie toegestaan;
  • Sporten die normaal gesproken in een binnensportaccommodatie plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld volleybal, mogen plaatsvinden op een buitensportaccommodatie. Dit natuurlijk wel na toestemming van de betreffende eigenaar. Hier gelden dezelfde regels voor als voor de sporten die altijd plaatsvinden op een buitensportaccommodatie. 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je contact leggen met een buitensportvereniging om te overleggen of je van hun accommodatie gebruik kunt maken? Stuur een mail naar ondernemen@gemeentehw.nl.