Terug naar het overzicht

Reactie college op protestacties ondernemers

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Winkeliers en ondernemers hebben protestacties aangekondigd voor komende vrijdag en/of zaterdag. Het college van burgemeester en wethouders heeft veel begrip voor het signaal dat de ondernemers hiermee af willen geven richting het kabinet. Ook het college is van mening dat een verlenging van de huidige maatregelen zeer onverstandig is. De lockdown is een middel om de zorgcrisis te bestrijden, maar inmiddels zitten we ook in een grote maatschappelijke crisis. Ondernemers, maar ook onderwijs, jeugd, (sport)verenigingen, cultuur, kerken en overige sectoren worden keihard geraakt. Een andere aanpak van het kabinet, waarbij de gezondheidsaspecten en maatschappelijke effecten allebei zwaar meewegen, is snel nodig.

We leven in een rechtsstaat, wat betekent dat er landelijke regels gelden. De burgemeester wordt geacht hierop te handhaven. Al vanaf het begin van het ingaan van maatregelen, doet de gemeente een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Handhaving gebeurt alleen bij excessen (grote of herhaaldelijke overtredingen waarbij gezondheidsrisico’s ontstaan). Elke keer heeft de Hoeksche Waard, zowel de inwoners als de ondernemers, laten zien hier goed mee om te kunnen gaan. Daarvoor is veel bewondering en respect.

Tijdens de protestacties van aanstaande vrijdag en zaterdag zal alleen gehandhaafd worden op excessen. In dit uitzonderlijke geval wordt het openen van een onderneming voor publiek komende vrijdag en zaterdag niet als exces gezien, behalve als er onacceptabele gezondheidsrisico’s zijn door het niet naleven van de geldende maatregelen (waaronder het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van mondkapjes, teveel personen in een ruimte, het controleren van coronatoegangsbewijzen op locaties waar dit voor de lockdown van zondag 19 december al verplicht was).