Terug naar het overzicht

Raad neemt in sneltreinvaart 7 besluiten

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Binnen het kwartier was de gemeenteraad van Hoeksche Waard gisteravond klaar met zijn besluitvormende vergadering. De voorzitter van de raad, burgemeester Aptroot hamerde 6 raadsvoorstellen af. Een voorstel over welke thema’s in de BOB-vergadercyclus worden behandeld werd na een korte bespreking met algemene stemmen aanvaard.

Hamerstukken

Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties niet meer in de besluitvormende vergadering hoeven te discussiëren en worden aanvaard zonder dat er gestemd hoeft te worden. Op hamerstukken kunnen wel stemverklaringen worden afgelegd. Met een stemverklaring geeft een raadslid uitleg waarom hij of zij voor of tegen stemt.

Vergadering terugkijken?

U kunt de vergadering terugkijken op de website van de gemeenteraad.