Pagina opties

Groter
A A
RSS

Wmo-Cliëntervaringsonderzoek in gemeente Hoeksche Waard (11-04-2019)

Gemeente Hoeksche Waard is benieuwd naar de ervaringen van klanten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarom ontvangt een aantal inwoners uit de Hoeksche Waard, die in 2018 ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen, een vragenlijst.

Voorbeelden van ondersteuning vanuit de Wmo zijn huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, een rolstoel, een woningaanpassing of taxikostenvergoeding.

De vragenlijst wordt niet aan alle klanten verstuurd

In voorgaande jaren ontvingen alle inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo een vragenlijst. Dit jaar wordt maar een deel van de inwoners in de Hoeksche Waard gevraagd de vragenlijst in te vullen. Deze inwoners zijn gekozen op basis van een steekproef. Het kan dus gebeuren dat u wel ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, maar geen vragenlijst ontvangt.

Wij gaan goed met uw gegevens om

De gegevens worden zorgvuldig en anoniem behandeld. Naam en adres worden alleen gebruikt voor het toesturen van de vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Ook is het mogelijk om de vragenlijst via de computer in te vullen.

In juli verwachten wij de resultaten van het onderzoek

De resultaten maken wij in juli bekend via deze website en in het huis-aan-huisblad Het Kompas.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de gemeente. Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47 of per email via info@gemeentehw.nl.