Pagina opties

Groter
RSS

Toelichting kap bomen langs N489 Westmaas (03-06-2019)

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al ruim 3 jaar. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Wij krijgen veel reacties en vragen binnen naar aanleiding van dit artikel.

Een paar maanden geleden is de kapvergunning definitief geworden

In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal worden teruggebracht tot 335. De bomen worden door de provincie duurzaam (gemengde soorten, niet te dicht op de weg) en 1 op 1 (dat is volgens de APV en de wet Natuurbeheer niet verplicht) gecompenseerd. Wethouder Harry van Waveren: “Wij begrijpen dat het kappen van zoveel bomen de nodige vragen en verontruste reacties oproept. De verkeersveiligheid staat voorop, maar ook wij willen zoveel mogelijk het groene karakter langs dit traject behouden. Gelukkig vindt de provincie dat ook. Er zijn de afgelopen jaren 4 inloopavonden en diverse commissie- en raadsvergaderingen met inspraakmogelijkheid geweest. Hier konden geïnteresseerden en omwonenden terecht voor informatie en met hun vragen over het project. Zij konden toen ook aangeven waar ze het liefst de nieuwe (compensatie) bomen en ander 'groen' wilden laten terugkomen. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer de helft van de bomen wordt herplant langs de N489. Daarnaast wordt bij de Reedijk op 2 hectaren natuur geplant met struiken en bijna 100 bomen.” 

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het groot onderhoud?

Tijdens het groot onderhoud worden onder andere 2 rotondes aangelegd, enkele andere kruisingen veiliger ingericht en wordt de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan verbreed. Ook wordt het fietspad langs de N489 vernieuwd en verbreed. Voor deze verbetermaatregelen is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een deel van deze bomen is aan het einde van hun levensduur. Al deze te kappen bomen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant.

Meer informatie over het project

Op de website van provincie Zuid-Holland vindt u uitgebreide informatie over het project