Pagina opties

Groter
RSS

Staat u ingeschreven op het juiste adres? (12-09-2019)

Iemand die met een verkeerd woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat, kan daarmee adresfraude plegen. Bijvoorbeeld door misbruik te maken van regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Of door (belasting)schulden en boetes te ontwijken. De overheid wil de kwaliteit van adresgegevens verbeteren en zo fraude met adresgegevens bestrijden. Zorg er daarom voor dat u op het juiste adres staat ingeschreven.

Het belang van goede adresgegevens

Alle overheden gebruiken de BRP; van gemeentelijk sociaal loket tot de Belastingdienst. Als een adresregistratie verkeerd is, kunnen regelingen misbruikt worden die aan dat adres gekoppeld zijn. Adresfraude kost de overheid, en dus alle belastingbetalers, elk jaar miljoenen euro’s. Het is dus in ieders belang dat gegevens in de BRP kloppen.

Iemand kan ook slachtoffer worden van adresfraude. Een slachtoffer ontvangt dan bijvoorbeeld onterechte rekeningen op zijn woonadres. Of hij krijgt geen huurtoeslag omdat hij ‘medebewoners’ zou hebben.

Adresonderzoek om adresgegevens te verbeteren

Door adresonderzoek verhoogt de overheid de kwaliteit van adresgegevens in de BRP. Daarvoor werken overheden samen. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) worden niet alle adressen onderzocht, alleen die waarover twijfels bestaan bij (meerdere) overheidsorganisaties. Zo worden burgers niet onnodig lastiggevallen en wordt de privacywetgeving gerespecteerd.

Huisbezoek door gemeente bij signalen over adresfraude

Als gemeente krijgen wij soms signalen die wijzen op adresfraude. Wij krijgen deze signalen vaak via rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau of de Politie. Voorbeelden van signalen zijn:
• te veel bewoners per vierkante meter;
• post die de afzender retour krijgt;
• een afwijkende samenstelling van een huishouden op een adres.


Met deze signalen kunnen wij bij serieuze twijfel een onderzoek starten en bijvoorbeeld een huisbezoek afleggen. Op die manier stellen wij vast of de adresgegevens kloppen. Het onderzoek en huisbezoek brengen niet alleen gevallen van adresfraude aan het licht, maar ook situaties waarin burgers juist ondersteuning nodig hebben. Denk aan zorg of schuldhulpverlening. Zo krijgen meer burgers waar ze recht op hebben.

Zelf adresregistratie controleren of wijziging doorgeven

Staat u juist geregistreerd in de BRP? U kunt uw eigen adresregistratie controleren via MijnOverheid.nl. Hiervoor moet u gebruik maken van DigiD. Een wijziging kunt u doorgeven aan de gemeente waar u woont.

Nieuw beleid: Regeling Briefadres gemeente Hoeksche Waard 2019

Er wordt helaas vaak adresfraude gepleegd via het hebben van een briefadres. Om dit te voorkomen heeft gemeente Hoeksche Waard nieuw beleid opgesteld. Heeft u langer dan 6 maanden een briefadres en bent u niet opgenomen in een zorginstelling? Na een half jaar doet de gemeente onderzoek of u nog gebruik mag maken van het briefadres. Wij versturen dan een brief naar de woning waar iemand een briefadres heeft. In de brief vragen wij of u contact met ons wilt opnemen.