Pagina opties

Groter
A A
RSS

Honden in de Hoeksche Waard (03-04-2019)

De afgelopen tijd ontvingen wij veel vragen over ons hondenbeleid. Graag vertellen wij u hier meer over.

Nieuw beleid maken vraagt om zorgvuldigheid en tijd
Bij een gemeentelijke herindeling moet het beleid voor de hele gemeente hetzelfde worden. Dit vraagt tijd en zorgvuldigheid en kan daarom niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden. De Wet ARHI (Wet Algemene Regels Herindeling) geeft gemeente Hoeksche Waard hiervoor 2 jaar de tijd.

Het beleid van de oude 5 gemeenten geldt nu
Op dit moment gelden de 5 verschillende beleidsstukken van de voormalige 5 gemeenten. Dit is ook de reden dat er door de hele gemeente Hoeksche Waard verschillen zijn in faciliteiten voor honden. Zo hebben sommige dorpen hondentoiletten met speciale hondenpoepzakjes. Ook zijn er dorpen met meer uitrenplekken dan andere dorpen.

Het tarief van de hondenbelasting is wel al gelijkgetrokken
Bij het vaststellen van het tarief is een gemiddelde genomen van de 5 vorige gemeenten. Daarom kan het nu zo zijn dat hondenbezitters meer of minder belasting betalen dan vorig jaar.

Kosten, die de gemeente specifiek voor ‘honden’ maakt, betalen wij uit de opbrengst van de hondenbelasting. Hierbij gaat het om kosten voor:

  • Het aanleggen en onderhouden van uitrengebieden voor honden
  • Het plaatsen en onderhouden van bordjes
  • Het plaatsen en onderhouden van hekwerken
  • Het verstrekken van gratis zakjes voor hondenpoep op de servicepunten van de gemeente
  • Het legen en reinigen van ondergrondse hondenpoep containers
  • Het (extra) legen van openbare afvalbakken

Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel
Dat wil zeggen dat de opbrengst ook gebruikt mag worden voor andere voorzieningen in de gemeente. Maar wij streven er wel naar dat de uitgaven aan voorzieningen voor honden net zoveel is als dat er binnenkomt aan hondenbelasting.

In de gemeentewet staat welke belastingen een gemeente mag heffen; hondenbelasting (artikel 226) is daar één van. Kattenbelasting of paardenbelasting staat niet genoemd en mogen wij dus niet heffen.

De gemeenteraad neemt een besluit over de hondenbelasting
Binnen de genoemde termijn van 2 jaar passen wij het beleid aan zodat het in heel de Hoeksche Waard gelijk is. Daarbij nemen wij ook het wel of niet voortzetten van het heffen van hondenbelasting mee. De gemeenteraad moet hierover een besluit nemen. Bij het maken van dit nieuwe beleid betrekken wij hondenbezitters.

Meer informatie vindt u ook op onze pagina over hondenbeleid.