Pagina opties

Groter
A A
RSS

Geluidssaneringsprogramma wegverkeerslawaai (06-06-2019)

Burgemeester de Zeeuwstraat en Rijksstraatweg in Numansdorp

Gemeente Hoeksche Waard geeft uitwerking aan de wettelijke plicht tot geluidssanering van woningen langs drukke wegen. Deze geluidssanering houdt in dat het geluid binnenshuis wordt teruggebracht tot de wettelijke grens. Dit komt voort uit de Wet geluidhinder. In deze wet zijn criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een woning een geluidssaneringswoning is. De woningen aan de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Rijksstraatweg in Numansdorp komen mogelijk in aanmerking voor deze geluidsisolatie. De bewoners van deze woningen krijgen hierover een brief.

De Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelde hogere grenswaarden geluid vast

Op 7 juni 2018 stelde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hogere grenswaarden (geluid) vast voor de woningen aan de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Rijksstraatweg in Numansdorp. Dit is nodig vanwege de geluidsbelasting door het verkeer op deze straten. In dit besluit is ook bepaald dat (indien nodig) geluidwerende gevelmaatregelen aan de woningen worden toegepast. Met deze maatregelen wordt de geluidbelasting binnen de woningen teruggebracht. Deze binnenwaarde mag maximaal 43 dB zijn. Als met de huidige gevelopbouw hieraan niet wordt voldaan, kan de woning in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie

Nader onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een overschrijding van de binnenwaarde. Als dit zo is, wordt gekeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld dubbelglas zijn of speciale ventilatieroosters. Voor deze maatregelen is subsidie beschikbaar. De bewoners van de genoemde woningen ontvangen een brief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert dit geluidssaneringsprogramma namens de gemeente uit. Met uw vragen kunt u ook bij hen terecht. Uw contactpersoon is Roy Kunkels. Zijn telefoonnummer is 078 – 770 31 10 of stuur een e-mail naar rew.kunkels@ozhz.nl.