Pagina opties

Groter
A A
RSS

Een nieuwe omgevingsvisie, ook uw inbreng is belangrijk! (08-02-2019)

Hoe ziet uw ideale Hoeksche Waard eruit? Om tot een omgevingsvisie voor onze gemeente te komen spraken we de afgelopen periode al met inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen. Dit deden we onder andere met onze speciale SRV wagen waarmee we op markten en evenementen stonden. Ook organiseerden we bijeenkomsten op diverse locaties in de Hoeksche Waard. Zo haalden we het DNA van onze dorpen op: wat speelt er en wat vindt u belangrijk.

Fase 2

Nu gaat de 2e fase van start. Samen met zogenaamde ‘Waarmakerteams’ gaan we de omgevingsvisie opstellen. Een omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard. En daar hebben we u dus voor nodig. Want met welk(e) onderwerp(en) moeten we rekening houden bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor ons eiland? Meer faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een nachtbus, theater of bioscoop? Of meer recreatie en natuur? Het is de bedoeling dat de Waardmakerteams tijdens een paar bijeenkomsten bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te gaan en hun resultaten te presenteren. Dit leidt uiteindelijk tot een gezamenlijk opgestelde visie die rond de zomer ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Meld u aan!

Er hebben zich al diverse teams aangemeld. Deze bestaan uit inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. Maar het is belangrijk dat de visie wordt gedragen door een zo breed mogelijke afspiegeling van onze gemeente. Praat en denk mee over de toekomst van ons eiland! Meld u aan als Waardmaker via www.waardmakers.nl. Hier vindt u ook uitgebreide informatie over het hele proces. De 1e bijeenkomst is op donderdag 7 maart en vindt plaats in het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.