Pagina opties

Groter
RSS

Blijk van Waardering voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard (03-10-2019)

Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. Gemeente Hoeksche Waard waardeert daarom ook in 2019 mantelzorgers voor hun inzet. Dit doet zij onder andere met het uitreiken van een Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van €  75,-.

Voor wie kan de Blijk van Waardering aangevraagd worden?

Mantelzorgers die minimaal 3 maanden lang minstens 4 uur per week voor iemand zorgen met wie hij of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de Blijk van Waardering aanvragen. Dit is een VVV-bon ter waarde van € 75,-. De zorgvrager die ondersteund wordt, moet dan wel in de Hoeksche Waard wonen. De mantelzorger mag echter ook buiten de Hoeksche Waard wonen. Verleent u mantelzorg aan meerdere personen, dan kunnen maximaal 2 Blijken van Waardering per mantelzorger worden aangevraagd.

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link: aanvraagformulier Blijk van Waardering. U kunt de Blijk van Waardering ook opvragen via het servicebureau van MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden via e-mail  servicebureau@meeplus.nl of via telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

Kent u andere mantelzorgers die in aanmerking komen voor de Blijk van Waardering?

Attendeer hen dan op het aanvragen van de Blijk van Waardering. Ook als u professioneel zorgverlener bent en mantelzorgers kent van uw cliënten, kunt u hen
hierop attenderen.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden via e-mail servicebureau@meeplus.nl of via telefoonnummer 0181 - 33 35 07.