Pagina opties

Groter
A A
RSS

Begroting gemeente Hoeksche Waard vastgesteld (28-02-2019)

Op 19 februari is de begroting 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Financiën Piet van Leenen is hier blij mee: “In de afgelopen maanden is door een team medewerkers hard gewerkt om de begrotingen van de 5 voormalige gemeenten en de 3 gemeenschappelijke regelingen (SOHW, ISHW en WIHW) samen te voegen tot één begroting. Dat was nodig, omdat deze organisaties zijn samengegaan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Het is een forse prestatie dat dit is gelukt en we op een sluitende begroting zijn uitgekomen. En daarbij is het ook nog gelukt een ozb-belastingverlaging van in totaal 10% door te voeren.”

200 miljoen inkomsten en uitgaven

Gemeente Hoeksche Waard heeft een begroting van zo’n 200 miljoen euro. De inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn om een sluitende begroting te krijgen. Een sluitende begroting is voorwaarde om goedkeuring te krijgen van Provincie Zuid-Holland. De financiële ruimte die er in de conceptbegroting resteerde is volledig benut voor de belastingverlaging. Dat betekent dat er in totaal door inwoners en bedrijven in de Hoeksche Waard in 2019 1,7 miljoen euro minder aan ozb-belasting wordt betaald dan vorig jaar.

Ozb voor meeste inwoners omlaag

Het is na een herindeling wettelijk verplicht om voor 1 april een uniform tarief voor onroerendezaakbelasting (ozb) vast te stellen. Inwoners in alle voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard betalen dan hetzelfde tarief. Ozb is een belasting die door alle gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. In gemeente Hoeksche Waard wordt deze belasting net als in voorgaande jaren geheven via het SVHW. Het SVHW int de belastingen voor het waterschap, de RAD en de gemeente. De aanslagen vallen deze week bij iedereen in de (digitale) brievenbus.

De tarieven van de ozb zijn voor eigenaren van onroerend goed aangepast. De belastingverlaging van 10% betekent dat de ozb voor eigenaren van een woning die in 2018 een waarde van € 250.000,-- had gemiddeld € 26,-- daalt. Daarbij is rekening gehouden met de waardestijging van woningen sinds vorig jaar. Omdat de tarieven in de vijf gemeenten verschilden, is het effect niet voor alle voormalige gemeenten gelijk. De wethouder: “Je zou dat graag evenredig verdelen, maar dat staat de wet niet toe."

In cijfers komt het hierop neer:

Tarief ozb 2019 voor eigenaren van een woning van € 250.000,-- ten opzichte van tarief ozb 2018:

  • Binnenmaas:      +24 euro
  • Cromstrijen:       - 36 euro
  • Korendijk:          - 69 euro
  • Oud-Beijerland:  - 84 euro
  • Strijen:              +12 euro

Dat betekent dat ongeveer 57% van de inwoners van de Hoeksche Waard minder ozb betaalt dan vorig jaar en 43% iets meer.

Documenten