Terug naar het overzicht

N489 resterende werkzaamheden na 15 augustus

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De provincie Zuid-Holland is bezig met het groot onderhoud op de N489. De afgelopen weken is op de kruising N489-Raadhuislaan een rotonde aangelegd en heeft waterschap Hollandse Delta in dezelfde afsluiting de persrioolleiding vervangen. Vanaf 15 augustus is de rotonde Raadhuislaan klaar en is de hoofdrijbaan van de N489 weer geopend voor autoverkeer. Binnenkort wordt er nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren tot en met 26 september.

Rondom de rotonde Raadhuislaan worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het slopen van de oude weg bij de Doesburgerweg. Deze werkzaamheden zijn zichtbaar, maar hier heeft het verkeer geen last van.

Fietspad Raadhuislaan-Westdijk

Het fietspad tussen de Westdijk en de Raadhuislaan blijft na 15 augustus dicht vanwege werkzaamheden met kabels en leidingen. Vanaf 27 september is het fietspad weer open. Fietsers tussen de Westdijk en Raadhuislaan volgen tijdens de werkzaamheden een omleiding via de Laan van Westmolen. De oversteek tussen de Westdijk en de Maasdijk blijft ook open.

Door werk aan kabels en leidingen is één rijbaan tussen de Westdijk en de Blauwesteenweg op verschillende momenten afgesloten. Het verkeer kan om de beurt langs het werk rijden.

Werkzaamheden waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta werkt tot 20 september nog op de Raadhuislaan ter hoogte van het gemaal. Verkeer blijft hierdoor om en om rijden op dit gedeelte van de Raadhuislaan. Door een kleine vertraging worden nu nog wat resterende werkzaamheden uitgevoerd.

Vervolg groot onderhoud N489

Na deze werkzaamheden worden nog twee afsluitingen verwacht voor het groot onderhoud van de N489.

  1. De verwachting is dat voor eind 2021 de parallelrijbaan langs de Smidsweg tussen de N488 en de van Koetsveldlaan wordt verbreed.
  2. Daarnaast volgen voor eind 2022 nog werkzaamheden aan de rotonde Westdijk/Maasdijk. Ter voorbereiding op deze rotonde moet ‘voorbelasting’ worden aangebracht. Dit houdt in dat de grond wordt uitgegraven en op de plek van de nieuwe rotonde zand wordt aangebracht. Hierdoor voorkomen we dat de grond gaat verzakken. Deze voorbelasting blijft 9 maanden liggen en veroorzaakt geen hinder voor het verkeer. De aansluiting Maasdijk-N489 blijft afgesloten, maar verkeer kan via een tijdelijke doorsteek vanaf de N489 naar de Maasdijk richting Mijnsheerenland rijden en omgekeerd.

Als hierover meer bekend is, wordt de omgeving geïnformeerd.