Terug naar het overzicht

Inloopavond ‘Betere bereikbaarheid Hoeksche Waard Zuidwest’

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta werken samen aan een betere bereikbaarheid van het zuidwesten van de Hoeksche Waard. Op dinsdag 23 augustus organiseren wij een inloopavond voor iedereen die betrokken is bij dit project. Tijdens deze inloopavond laten wij de ontwerpen zien van de verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Ook kunt u meedenken over verkeersmaatregelen,
zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

Voortraject

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. Dit gebied is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden.

De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de zomervakantie een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de pagina ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest.

Inloopavond

Het advies van APPM is inmiddels uitgewerkt naar mogelijke ontwerpen. Op 23 augustus organiseren we een inloopavond voor iedereen die bij dit project betrokken is. Wij laten de ontwerpen zien en horen graag van de aanwezigen hun mening. Ook kunt u meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

De inloopavond is in Verenigingsgebouw Rehoboth, Koningin Julianastraat 27 in Goudswaard en duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.

Kunt u niet komen?

Wij geven iedereen die betrokken is bij het project de mogelijkheid om op de ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Dit plaatsen wij eind augustus op onze website.