Terug naar het overzicht

Gemeente lanceert nieuw digitaal ondernemersloket

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf vandaag is het vernieuwde digitale ondernemersloket van gemeente Hoeksche Waard bereikbaar via de pagina Ondernemersloket. Het ondernemersloket is een centrale plek voor algemene informatie voor ondernemers en het beginpunt voor persoonlijk advies van de gemeente. Alle informatie is opnieuw ingericht en geactualiseerd. Het ondernemersloket is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemers- en landbouworganisaties en is onderdeel van een bredere aanpak om de dienstverlening en informatievoorziening naar ondernemers te optimaliseren.

Van en voor ondernemers

Vorig jaar werd de gemeentelijke ondernemersdienstverlening beoordeeld in een ondernemerspeiling. Uit de enquête kwam een aantal aandachtspunten voor de gemeente, zoals een betere bereikbaarheid en informatievoorziening. Voor de bereikbaarheid werd afgelopen jaar een nieuw systeem in gebruik genomen waarin klantcontacten beter vastgelegd en beheerd kunnen worden. Om de informatievoorziening op orde te krijgen, werden  gesprekken met ondernemersorganisaties in de Hoeksche Waard gevoerd zoals Ondernemersvereniging HW, LTO Noord afdeling Hoeksche Waard en de Detailhandelsraad. Hiermee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe ondernemersloket.

Doordacht en Hoeksche Waards

Het ondernemersloket is overzichtelijk ingedeeld waardoor informatie over onderwerpen als vergunningen of duurzaamheid snel gevonden wordt. Ook zijn er koppelingen gemaakt met andere overheden, bijvoorbeeld regelingen vanuit het Rijk, de provincie of het waterschap. Paul Boogaard, wethouder Economie: “Je ziet dat dit platform echt één loket is voor alle vragen, ook als de antwoorden buiten onze gemeentegrenzen liggen. Maar tegelijkertijd leveren we ook maatwerk met onze accountmanagers met wie ondernemers via het ondernemersloket snel in contact kunnen komen. Ik ben blij dat we op deze manier invulling kunnen geven aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord om een platform voor onze ondernemers te realiseren. Maar vooral ook omdat we het samen met onze ondernemers hebben gedaan.” Op het platform wordt gebruik gemaakt van authentiek Hoeksche Waards beeldmateriaal van ondernemers en bedrijfslocaties. Diverse ondernemers uit verschillende branches werkten belangeloos mee aan de fotografie voor het ondernemersloket.

Opmaat naar meer

De samenwerking met betrokken ondernemersorganisaties is goed bevallen en krijgt een vervolg. Achter de schermen wordt er nu gewerkt aan een levendig, digitaal ondernemersplatform waarop ondernemersverenigingen, brancheorganisaties en de gemeente participeren. De gemeentelijke informatie van de pagina Ondernemersloket zal hier ook deels op terug te vinden zijn. Naar verwachting wordt dat platform in de tweede helft van dit jaar gepresenteerd.