Terug naar het overzicht

Drie digitale vergaderingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 12 mei vinden er vanaf 19:30 uur drie digitale vergaderingen plaats. De eerste vergadering is een beeldvormende bijeenkomst, daarna een oordeelsvormende vergadering en afsluitend een besluitvormende raadsvergadering.

Als belangstellende kunt u deze vergaderingen hier volgen.

Inspreken

Door het digitaal vergaderen gaat inspreken anders dan u gewend bent. U kunt op dit moment alleen schriftelijk gebruik maken van het inspreekrecht.

Als u wilt inspreken voor de beeldvormende bijeenkomst en oordeelsvormende vergadering kunt u uw inspraak uiterlijk dinsdag 12 mei 10:00 uur sturen naar griffie@gemeentehw.nl. De griffie plaatst uw inbreng dan bij de vergaderstukken.

Voor meer informatie kunt u bellen met de griffie van de gemeenteraad, tel. 088-647 18 74.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit

Beeldvorming:

  • Digitale presentatie over Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke omvang.

Oordeelsvorming:

  • Aanbesteding Leerlingenvervoer HW 2020-2023

Besluitvorming:

  • Aanbesteding Leerlingenvervoer HW 2020-2023
  • Bekrachtiging geheimhouding Raadsinformatiebrief over gevolgen faillissement leverancier Wmo-hulpmiddelen
  • Bekrachtiging geheimhouding deel II herziening Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020

De stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden.