Terug naar het overzicht

Digitale zorg voor 100 Hoeksche Waarders met zorgvraag

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het coronavirus en de maatregelen die hiervoor uitgeroepen zijn, zetten de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. De samenwerkende organisaties van Thuis in de Kern gaan daarom, daar waar mogelijk, zorg op afstand bieden.

De komende weken kunnen 100 Hoeksche Waarders met een zorgvraag gebruik maken van digitale zorg via een tablet-pc. ‘Met deze Compaantablet kunnen zij eenvoudig beeldbellen met onze zorgprofessionals, zodat er zorg op afstand geboden kan worden’, aldus Nico de Pijper (directeur-bestuurder Zorgwaard) namens de zorgaanbieders. ‘Zo krijgen onze medewerkers ruimte om elders, aan de meest kwetsbare cliënten, fysieke zorg te blijven bieden.’ De tablet biedt niet alleen zorg op afstand, maar kan ook worden ingezet om eenzaamheid onder kwetsbare ouderen tegen te gaan. ‘Ouderen die nu geen bezoek kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online blijven zien’, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat (wethouder Zorg & Welzijn).

Waarom de Compaantablet?
Het zorgsysteem is op dit moment zwaar belast door het coronavirus. Er zijn diverse landelijke maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast is er uitval van zorgpersoneel door ziekte. Dit bovenop het tekort aan zorgpersoneel dat er (net als in grote delen van de rest van het land) al was in de regio.

E-health
Om het huidige systeem te ontlasten, zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden, mantelzorgers te ondersteunen en eenzaamheid bij kwetsbare inwoners tegen te gaan, kan digitale zorgverlening (e-health) uitkomst bieden. De tablet van Compaan is hier een voorbeeld van.

Beeldzorg en beeldcontact
Met de Compaantablet kan eenvoudig beeldzorg en beeldcontact geleverd worden. Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en kan afgestemd worden over het verloop van behandelingen. Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen visite kunnen ontvangen, kunnen ook op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien. 

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders zetten de tablets in voor een aantal thuiswonende cliënten. Gemeente Hoeksche Waard zal, in samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard, de tablets inzetten voor het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. De zorgaanbieders steken daarbij in op het bieden van zorg op afstand. De gemeente en Welzijn Hoeksche Waard richten zich vooral op het sociale aspect. De zorgaanbieders en gemeente inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaantablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Wat zijn de kosten voor de cliënten?
De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en gemeente, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. De tablet maakt gebruik van de internetverbinding en het wifi-netwerk van de cliënt. Als de cliënt geen internet en/of wifi-netwerk heeft, dan wordt dat georganiseerd.

Wanneer zijn de tablets in gebruik?
Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de tablets medio mei/juni gebruik. In de tussentijd worden de organisaties intern ingericht op deze manier van zorgverlenen en worden medewerkers getraind.