Terug naar het overzicht

De raad spreekt waardering uit voor mantelzorgers en comités sinterklaasfeest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdagavond 22 november heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Boezemkade 9 in Puttershoek vastgesteld en de wijziging in de gemeenschappelijke regeling SVHW. Dit gebeurde in de besluitvormende vergadering van de raad. Ook sprak de raad over de Blijk van Waardering voor mantelzorgers en over de organisatie van de sinterklaasviering.

De raad neemt petitie over bomenkap in ontvangst

Voordat de vergadering begon werd namens bewoners van het buurtschap Nieuwendijk en de omliggende dorpen een petitie aangeboden aan de raad. Met deze petitie willen zij voorkomen dat er bomen gekapt worden voor de komst van nieuwe woningen. Volgens de indienster is het kappen van deze bomen in strijd met de doelstellingen van de gemeente op het gebied van biodiversiteit. De petitie is door ruim 1.000 mensen ondertekend. De raad kan deze petitie meenemen in zijn afweging over een eventuele wijziging van de bestemming van dit gebied.

De raad behandelt bestemmingsplan Tiengemetenpad op een later moment

Er zijn nieuwe regels over stikstofuitstoot in Nederland. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat deze regels nog verwerkt moeten worden in het voorstel over de aanleg van een fietspad bij het Tiengemetenpad. Ook behandelt de raad het Ontwikkelbeeld Numansdorp en de subsidieaanvraag voor de Stougjesdijk-Oost op een later moment. De raad wil graag meer informatie voordat hij een besluit neemt.

De raad spreekt waardering uit voor de mantelzorgers in Hoeksche Waard

De raad heeft gisteravond gesproken over de Blijk van Waardering voor mantelzorgers. Niet alle mantelzorgers waarderen de Blijk van Waardering van dit jaar. Het gemeentebestuur vindt unaniem mantelzorgers onmisbaar en erg belangrijk. Samen met de portefeuillehouder wil de raad daarom opnieuw kijken naar de ondersteuning van mantelzorgers vanuit de gemeente en haar samenwerkingspartners.

De raad behandelt de motie ‘Inclusief sinterklaasfeest’

De raad vindt een inclusief sinterklaasfeest belangrijk. Langzaam verandert de traditie en zijn steeds meer roetveegpieten te zien. De gemeente wil deze verandering, die vanuit de inwoners komt, graag blijven ondersteunen. De portefeuillehouder zegde daarom gisteravond toe dat zij opnieuw in gesprek gaat met de comités die de intocht van Sinterklaas organiseren, zodat iedereen zich welkom kan voelen. De portefeuillehouder zegde ook toe dat het college op de gemeentelijke kanalen bewust wil omgaan met inclusiviteit. Na deze toezeggingen werd de motie ingetrokken.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad.