Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 14 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)? Of over de adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad op dinsdagavond 14 mei.

Welkom!

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live online te volgen via de live pagina.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

Tijdens deze bijeenkomst kunt u onder meer spreken over de gaswinning door de NAM en de nota Grondbeleid 2024.

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

Adviesnota Rust en Activiteiten op Zondag

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente zorgen voor meer duidelijkheid over de invulling van rust en activiteiten op zondag. Ruim 18.000 inwoners van gemeente Hoeksche Waard mochten hierover meedenken. Op basis van dit onderzoek heeft het college in een adviesnota drie verschillende scenario’s uitgewerkt over de winkeltijden, waaruit de raad kan kiezen. Het college stelt de raad voor om voor de winkeltijden te kiezen voor scenario twee: op maximaal 12 zondagen en maximaal 4 feestdagen mogen alle winkels in Hoeksche Waard open van 12.00 tot 18.00 uur en voor elke dorpskern kunnen nog 14 extra koopzondagen worden aangewezen. Daarnaast staat in dit scenario dat de winkels op de bedrijventerreinen en buiten de bebouwde kom op alle zondagen van 09.00 tot 18.00 uur open mogen. De supermarkten mogen op minimaal 26 zondagen open van 12.00 tot 18.00 uur. Wat betreft evenementen stelt het college voor om te kiezen voor scenario één, namelijk op termijn regels opnemen in het evenementenvergunningenbeleid. Ook de overige scenario’s zijn uitgewerkt in de adviesnota. Na de keuze van de raad voor een van de scenario’s, zal het college de nota Rust en Activiteiten op Zondag verder uitwerken.

Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor deze bijeenkomsten vindt u op de pagina met de agenda en vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 14 mei 2024.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 14 mei 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.