Terug naar het overzicht

Conceptvisie Wonen Welzijn Zorg (digitaal) ter inzage voor inwoners

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Hoe ziet wonen, welzijn en zorg eruit in 2030 voor inwoners Hoeksche Waard?

Gemeente Hoeksche Waard heeft samen met inwoners, zorgpartijen en andere belanghebbenden een conceptvisie gemaakt over wonen, welzijn en zorg in 2030. In de conceptvisie staat onder andere hoe we inwoners zorg en ondersteuning kunnen bieden op zo’n manier dat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En bijvoorbeeld ook hoe we zorg- en hulpvragen in de buurt willen organiseren. De conceptvisie ligt ter inzage van donderdag 22 juli tot en met woensdag 15 september. Inwoners kunnen de conceptvisie vanaf 22 juli digitaal bekijken op de pagina Wonen Welzijn Zorg visie. Of inzien op de gemeentehuizen in Oud-Beijerland en Maasdam en een reactie geven.

De groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen, vraagt om veranderingen. Zorg en ondersteuning moet ook in de toekomst beschikbaar blijven voor iedereen. Juist omdat inwoners ook in de toekomst op een prettige manier (langer) zelfstandig thuis willen blijven wonen in de Hoeksche Waard. In de conceptvisie Wonen Welzijn Zorg staat hoe we dat nu en later willen en moeten organiseren.

Ter inzage vanaf 22 juli

De conceptvisie Wonen Welzijn Zorg ligt met ingang van donderdag 22 juli 2021 tot en met woensdag 15 september 2021 ter inzage. U kunt de visie bekijken op de pagina Wonen Welzijn Zorg visie op deze website. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dat kan op het gemeentehuis in Oud-Beijerland en in Maasdam. Vraag ernaar aan de balie. U kunt reageren op de conceptvisie door een zienswijze in te dienen. Na de behandeling van eventueel ingediende zienswijzen van inwoners gaat de conceptvisie Wonen Welzijn Zorg naar verwachting in november 2021 voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Infographic woon, zorg en welzijn opgaven

Bekijk hier de infographic waarin we voor u de woon, zorg en welzijn opgaven van gemeente Hoeksche Waard voor 2020-2030 in beeld hebben gebracht.