Terug naar het overzicht

Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In februari verstuurt SVHW namens deelnemende gemeenten en waterschap Hollandse Delta de jaarlijkse lokale belastingaanslagen via MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor een aantal gemeenten ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Maak dan (kosteloos) een afspraak met één van de taxateurs van SVHW via Mijn SVHW. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, passen zij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

U kunt ook gratis bezwaar maken

Dit kan via Mijn SVHW of schriftelijk. In het bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U stuurt ook direct bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij SVHW binnen zijn.

Hulp nodig bij het maken van bezwaar?

Kijk voor meer informatie op de website van SVHW of vraag een bezwaarformulier aan.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren deze waarde en stellen deze definitief vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via Mijn SVHW, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn.

SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van SVHW met ‘goed’.

U las zojuist een nieuwsbericht van SVHW.