Spring naar content

In de voetsporen van de Canadezen


In 2020 was het alweer 75 jaar geleden dat Nederland – en dus ook de Hoeksche Waard – werd bevrijd. Toch is er weinig bekend over de bevrijders van ons eiland. In ieder boek of verhaal worden zij alleen aangeduid als ‘de Canadezen’. Maar van welke eenheden waren zij en waren het wel alleen maar Canadezen? Gemeente Hoeksche Waard dook (inter)nationale archieven in en haalde nieuwe informatie boven water, mede met hulp van onder meer de Oudheidkundige vereniging Het land van Strijen, de Historische vereniging ‘s-Gravendeel, Stichting Oud-Puttershoek en het Museum Hoeksche Waard.

Soldaten van de 1st Canadian Infantry Division

De voormalige Barendrechtse brug waarover de Canadezen de Hoekse Waard binnenkwamen op
8 mei 1945.
(Coördinaat 51826631,4.526744
)

Het was bekend dat de soldaten deel uitmaakten van onderdelen van de 1st Canadian Infantry Division. Maar deze divisie bestond uit wel 47 verschillende onderdelen. Gelukkig bleek op een foto van de Canadezen in Strijen duidelijk de contour van een baretembleem van de Royal Canadian Artillery te staan. Het waren dus voornamelijk soldaten van deze eenheid die toegejuicht werden in de Hoeksche Waardse dorpen.

Op de fiets de Canadezen achterna

De watertoren van ‘s-Gravendeel raakte tijdens de gevechten in de meidagen van 1940 zwaar beschadigd.
(Coördinaat 51.774445,4.624709)

In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid zette gemeente Hoeksche Waard een fietstocht in elkaar ‘in de voetsporen van de Canadezen’. De fietsroute is uitgezet in het oostelijk deel van de Hoeksche Waard, het deel waar de Canadezen zich voornamelijk ophielden.

De fietsroute is uitgepijld.

Tijdens de ruim 36 km lange fietstocht komt u onder meer langs plaatsen waar de Canadezen verbleven of hun bivak hadden opgeslagen. Daarnaast zijn nog andere historische plekken opgenomen in de route. Download hier de fietsroute, of bekijk hem hieronder online. De route is aangegeven met pijlen (zie afbeelding op deze pagina). We wensen u veel fietsplezier met deze mooie, historische route door het Hoeksche Waardse landschap!

Cultuurhistorische publicatie

In de meidagen van 1940 werd tijdens gevechten de torenspits van de Nederlands Hervormde kerk
verwoest.
(Coördinaat 51.779319,4.616272)

Bij het maken van de fietsroute kwam er zoveel nieuwe informatie naar boven dat de gemeente besloot over dit onderwerp haar eerste cultuurhistorische publicatie uit te brengen: ‘Canadezen in de Hoeksche Waard. In de publicatie wordt beschreven waar de Canadezen in de Hoeksche Waard verbleven, wat ze deden en wanneer ze vertrokken. De digitale publicatie verschijnt later dit jaar.

Een juichende menigte in de Kerkstraat voor de Lambertuskerk in Strijen, bij de ontvangst van de Canadese troepen.
(Coördinaat: 51.744565,4.551227)